Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“, jejímž cílem je kompletní rekonstrukce interiéru a obálky výpravní budovy, dále rekonstrukce obálky přilehlé trafostanice, návrh nových zpevněných ploch a návrh sadových úprav.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Veronika Fučíková
e-mail: Fucikova@spravazeleznic.cz
tel: +420 702 238 237
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.12.2023 09:00
Datum zahájení: 16.11.2023 09:08
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):