Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice
Odesílatel Veronika Fučíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.12.2023 14:02:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatek č. 7 vč. příloh


Přílohy
- Dodatek č. 7 vč. příloh.zip (1.96 MB)