Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice
Odesílatel Veronika Fučíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2023 12:35:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatek č. 2 vč. příloh


Přílohy
- Dodatek č. 2 vč. příloh.zip (1.09 MB)