Zakázka: Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ Praha, Olomouc, Brno, Ostrava

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12811
Systémové číslo: P23V00000440
Evidenční číslo zadavatele: 61823061
Datum zahájení: 23.03.2023
Nabídku podat do: 13.04.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ Praha, Olomouc, Brno, Ostrava
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Díla „Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ Praha, Olomouc, Brno, Ostrava“ je:
a) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby.
b) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace.

Cílem Díla je rekonstrukce integračních koncentrátorů (inK), integračních serverů (InS), terminálových serverů a klientů integračních serverů řídícího systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) pro plnění požadavků podle požadavků Technických specifikací SŽDC TS 2/2008-ZSE „Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků - Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty - Třetí vydání“ s úpravami uvedenými v přílohách.

Jedná se o HW a SW úpravy InK, InS, terminálových serverů pro doplnění požadovaných funkcí, rozdělení stávajících technologických systémů do nových kategorií, úprava systému pro zaručení stanovené doby odezvy při zpracování signalizací a povelů v systému DDTS ŽDC včetně integrace nových funkcionalit požadovaných TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. Součástí staveb bude navržení Ink v lokalitě každého InS pro sběr centralizovaných dat. Dále zřízení testovacího prostředí pro ověřování nových SW a HW prostředků před nasazením do prostředí SŽ a pro zvýšení bezpečnosti kritické informační infrastruktury v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti ve znění dalších souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky). V rámci dodávky bude integrován provozní deník aplikace podle dokumentu č. j. 56805/2018-SŽDC-GŘ-O30 „Provozní politika prvků v působnosti systému řízení bezpečnosti informací„ a dodána aktualizovaná administrátorská příručka k systémům a implementován evidenční systém HW klíčů pro klienty DDTS.

Rozsah a členění Projektové dokumentace a zhotovení díla:
a) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011.
b) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 24 471 472 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků