Contract: Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice - Česká Lípa

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 12466
System number: P23V00000097
Contracting authority registration number: 61823020
Date of commence: 23.01.2023
Tender submit to: 02.02.2023 13:00

Title, type and description of contract

 • Title: Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice - Česká Lípa
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“ je zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, zpracování Realizační dokumentace stavby a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 23 781 397 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses