Veřejná zakázka: Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 12463
Systémové číslo: P23V00000094
Evidenční číslo zadavatele: 61822184
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-003518
Datum zahájení: 20.01.2023
Nabídku podat do: 27.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“ je:
• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
• zpracování Realizační dokumentace stavby,
• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 807 644 623 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 1 729 022 696 Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky zahrnuta.

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy