Public contract: Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 12463
System number: P23V00000094
Contracting authority registration number: 61822184
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-003518
Date of commence: 20.01.2023
Tender submit to: 27.02.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmět plnění veřejné zakázky „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“ je:
• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
• zpracování Realizační dokumentace stavby,
• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 1 807 644 623 Kč without VAT
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 1 729 022 696 Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky zahrnuta.

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses