Zakázka: Soubor staveb: A:Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín, B:Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11684
Systémové číslo: P22V00000525
Evidenční číslo zadavatele: 61722054
Datum zahájení: 15.06.2022
Nabídku podat do: 18.07.2022 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor staveb: A:Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín, B:Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace souboru staveb pod názvem
A: „Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín“ a B: „Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín“.
A: Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín
Předmětem technologické části stavby je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) na přejezdu P8340 v km 134,169 v traťovém úseku Český Těšín – Hnojník. V rámci stavební části stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku, přejezdové konstrukce, výstavba reléového domku v oblasti přejezdu a také výstavba elektrické přípojky pro PZS.
B: Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín
Předmětem technologické části stavby je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) na přejezdu P8341 v km 134,649 v traťovém úseku Český Těšín – Hnojník. V rámci stavební části stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku, přejezdové konstrukce, výstavba reléového domku v oblasti přejezdu a také výstavba elektrické přípojky pro PZS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 22 483 624 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky