Contract: Soubor staveb: A:Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín, B:Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín

Contract information

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 11684
System number: P22V00000525
Contracting authority registration number: 61722054
Date of commence: 15.06.2022
Tender submit to: 18.07.2022 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Soubor staveb: A:Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín, B:Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace souboru staveb pod názvem
A: „Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín“ a B: „Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín“.
A: Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín
Předmětem technologické části stavby je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) na přejezdu P8340 v km 134,169 v traťovém úseku Český Těšín – Hnojník. V rámci stavební části stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku, přejezdové konstrukce, výstavba reléového domku v oblasti přejezdu a také výstavba elektrické přípojky pro PZS.
B: Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín
Předmětem technologické části stavby je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) na přejezdu P8341 v km 134,649 v traťovém úseku Český Těšín – Hnojník. V rámci stavební části stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku, přejezdové konstrukce, výstavba reléového domku v oblasti přejezdu a také výstavba elektrické přípojky pro PZS.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 22 483 624 Kč without VAT

Place of performance

 • Moravskoslezský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance