Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Soubor staveb: A:Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín, B:Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace souboru staveb pod názvem
A: „Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín“ a B: „Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín“.
A: Výstavba PZS přejezdu P8340 v km 134,169 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín
Předmětem technologické části stavby je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) na přejezdu P8340 v km 134,169 v traťovém úseku Český Těšín – Hnojník. V rámci stavební části stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku, přejezdové konstrukce, výstavba reléového domku v oblasti přejezdu a také výstavba elektrické přípojky pro PZS.
B: Výstavba PZS přejezdu P8341 v km 134,649 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín
Předmětem technologické části stavby je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) na přejezdu P8341 v km 134,649 v traťovém úseku Český Těšín – Hnojník. V rámci stavební části stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku, přejezdové konstrukce, výstavba reléového domku v oblasti přejezdu a také výstavba elektrické přípojky pro PZS.
Místo plnění: Moravskoslezský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Radomíra Rečková
e-mail: Reckova@spravazeleznic.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.07.2022 10:00
Datum zahájení: 15.06.2022 08:49
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: