Zakázka: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 5,803 (P5380) trati Hradec Králové - Turnov

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 11574
Systémové číslo: P22V00000415
Evidenční číslo zadavatele: 61721224
Datum zahájení: 09.05.2022
Nabídku podat do: 26.05.2022 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 5,803 (P5380) trati Hradec Králové - Turnov
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem stavby je rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení a jeho doplnění o závory na přejezdu P5380. Budou provedeny související úpravy na staničním zabezpečovacím zařízení. Budou odstraněny stávající lisované izolované styky sloužící k ovládání současného typu zabezpečovacího zařízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 16 616 066,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy