Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 5,803 (P5380) trati Hradec Králové - Turnov
Odesílatel Kamila Přerovská
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2022 13:36:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 1.zip (220.15 MB)