Zakázka: Opravy zařízení UTZ (tlakové nádoby, vnitřní plynovody) v obvodu OŘ OLC

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10596
Systémové číslo: P21V00001644
Evidenční číslo zadavatele: 63321080
Datum zahájení: 10.09.2021
Nabídku podat do: 22.09.2021 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy zařízení UTZ (tlakové nádoby, vnitřní plynovody) v obvodu OŘ OLC
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
a) Tlakové nádoby OŘ Olomouc
Předmětem opravných prací je vedení přesné evidence provozování, údržba, revize a případná výměna tlakových nádob dle vyhl. č.16/2012 Sb. o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb.
Četnost těchto úkonů je daná ČSN 690012:
- provozní revize 1x ročně
- vnitřní revize nebo její náhrada u neotevíratelných nádob
- vyhotovení průkazu způsobilosti (PZ) určeného technického zařízení
- výměna tlakových nádob
- oprava tlakových nádob a nádrží

b) Plynová zařízení OŘ Olomouc
V obvodu OŘ Olomouc jsou provozovány topné zdroje, které jsou napojeny na plynárenská zařízení a podléhají pravidelné revizi a kontrolám plynových zařízení dle vyhl. č.16/2012 Sb. o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb.
– výchozí revize nového zařízení
– pravidelné provozní revize
– kontrola plynového zařízení 1x ročně v období mezi revizemi

Součástí revizí a kontrol musí být provedena i kontrola těsnosti plynovodu vedeného v zemi (úseky mezi hlavním uzávěrem a uzávěrem objektu).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Olomouc
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy