Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opravy zařízení UTZ (tlakové nádoby, vnitřní plynovody) v obvodu OŘ OLC
Odesílatel Václav Škopík
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2021 11:49:11
Předmět Dodatečná informace č. 1

Dobrý den. V příloze zveřejňujeme Dodatečnou informaci č. 1, kterou odpovídáme na dotazy uchazeče.
Touto Dodatečnou informací č. 1 se termín pro podání nabídky nemění a i ostatní podmínky zadání zůstávají beze změny.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 1.pdf (225.04 KB)