Veřejná zakázka: ISDOC pro elektronickou fakturaci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 10481
Systémové číslo: P21V00001529
Evidenční číslo zadavatele: 80121229
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 6. Integrace
Datum zahájení: 23.08.2021
Nabídku podat do: 03.09.2021 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ISDOC pro elektronickou fakturaci
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou implementace ISDOC pro elektronickou fakturaci ve standardizovaném národním formátu v ČR pro odchozí (odběratelské) faktury zpracovávané v modulu FI. Vytvořit řešení pro vytvoření daňového dokladu ve formátu ISDOC ve stejném okamžiku, kdy se vytváří daňový doklad ve formátu PDF na základě volby obsluhy - účetní. Ve formátu ISDOC bude jen vlastní daňový doklad, přílohy budou zvlášť. Výsledkem bude, že dokument v systému elektronické spisové služby představující vystavený daňový doklad bude mít komponenty: daňový doklad ve formátu PDF, daňový doklad ve formátu ISDOC, jednotlivé přílohy.
Součástí implementace ISDOC pro odchozí faktury jsou i úpravy stávajícího řešení Tiskového modulu a Výstupního modulu (komunikace s ERMS). Úprava výstupního modulu musí zohlednit nový typ přílohy tiskového modulu (ISDOC) a při komunikaci se spisovou službou nový typ komponenty. Současné implementované řešení pracuje výhradně s formátem PDF (tiskový i výstupní modul), ať už na vstupu, nebo v případě validací a další komunikace i při dalším zpracování (výstupní modul). V tomto ohledu je zapotřebí stávající programy nejen rozšířit, ale i upravit a náležitě testovat.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky