Public contract: ISDOC pro elektronickou fakturaci

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 10481
System number: P21V00001529
Contracting authority registration number: 80121229
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 6. Integrace
Date of commence: 23.08.2021
Tender submit to: 03.09.2021 08:45

Title, type and description of public contract

 • Title: ISDOC pro elektronickou fakturaci
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou implementace ISDOC pro elektronickou fakturaci ve standardizovaném národním formátu v ČR pro odchozí (odběratelské) faktury zpracovávané v modulu FI. Vytvořit řešení pro vytvoření daňového dokladu ve formátu ISDOC ve stejném okamžiku, kdy se vytváří daňový doklad ve formátu PDF na základě volby obsluhy - účetní. Ve formátu ISDOC bude jen vlastní daňový doklad, přílohy budou zvlášť. Výsledkem bude, že dokument v systému elektronické spisové služby představující vystavený daňový doklad bude mít komponenty: daňový doklad ve formátu PDF, daňový doklad ve formátu ISDOC, jednotlivé přílohy.
Součástí implementace ISDOC pro odchozí faktury jsou i úpravy stávajícího řešení Tiskového modulu a Výstupního modulu (komunikace s ERMS). Úprava výstupního modulu musí zohlednit nový typ přílohy tiskového modulu (ISDOC) a při komunikaci se spisovou službou nový typ komponenty. Současné implementované řešení pracuje výhradně s formátem PDF (tiskový i výstupní modul), ať už na vstupu, nebo v případě validací a další komunikace i při dalším zpracování (výstupní modul). V tomto ohledu je zapotřebí stávající programy nejen rozšířit, ale i upravit a náležitě testovat.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance