Veřejná zakázka: ETCS Praha Uhříněves - Praha hl.n. (mimo)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10418
Systémové číslo: P21V00001466
Evidenční číslo zadavatele: 61821272
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-029502
Datum zahájení: 11.08.2021
Nabídku podat do: 08.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ETCS Praha Uhříněves - Praha hl.n. (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení. Předmětem je rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností, a to zpracování projektové dokumentace stavby. Projektovou dokumentací stavby se rozumí dokumentace pro územní řízení (DUR) dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a projektová dokumentace stavby dle interního předpisu zadavatele Směrnice č. 11 a přílohy č. 3 a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly publicity projektů spolufinancovaných z Connecting Europe Facility (CEF). Dále je předmětem zhotovení Díla dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.
Součástí Díla je mimo jiné otestování, certifikace a získání veškerých podkladů pro uvedení stavby do provozu podle platných právních předpisů ČR a EU a podle interních předpisů Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) pro provoz traťové části systému ETCS L2, která musí být interoperabilní a zcela kompatibilní jak s vozidly vybavenými palubní částí certifikovanou podle souboru specifikací č. 1 (základní specifikace 2) systému ETCS, tak i s vozidly vybavenými mobilní částí ETCS certifikovanou podle souboru specifikací č. 2 (základní specifikace 3, údržbová verze 1) a s vozidly vybavenými mobilní částí ETCS certifikovanou podle souboru specifikací č. 3 (základní specifikace 3, verze 2) systému ETCS dle aktuálně platných TSI CCS.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 315 301 406,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy