Contract: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Karlovy Vary

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 10045
System number: P21V00001092
Contracting authority registration number: 65021061
Date of commence: 08.06.2021
Tender submit to: 29.06.2021 08:30

Title, type and description of contract

 • Title: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Karlovy Vary
 • Contract type: Works
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Oprava defektoskopických vad kolejnic dle
předpisu SŽDC S67 tab.č.2 a oprava
opotřebení výhybkových součástí dle předpisu
SŽDC S3 díl IX kapitola VI - odstranění těchto
závad je nezbytnou podmínkou bezpečného
provozování drážní dopravy a jsou častým
zdrojem omezení (pomalých jízd).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Karlovarský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance