Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Karlovy Vary

Informace o dokumentu

Název: Zadávací dokumentace VZ 65021061
Popis: Součástí Zadávací dokumentace jsou tyto přílohy, které tvoří ve spojení se Zadávací dokumentací kompletní zadávací podmínky zadávacího řízení:

1. a) Specifikace předmětu dílčích smluv
b) formulář pro Cenovou nabídku
2. Všeobecné informace o dodavateli
3. Přílohy k prokázání kvalifikace
a) 3a - Formulář Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
b) 3b - Formulář Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace
c) 3c – Formulář Čestné prohlášení k prokázání ekonomické kvalifikace
d) 3d – Formulář Seznam odborného personálu
e) 3e – Formulář Profesní životopis
4. Rámcová dohoda včetně příloh:
a) 4a – Obchodní podmínky k rámcové dohodě
b) 4b – Formulář pro seznam poddodavatelů
c) 4c – Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
23/23
d) 4d – Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby
5. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv
6. Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně
7. Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám
8. Přehled rizik Správy železnic
9. Mapa Správy tratí Karlovy Vary

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Archiv ZIP Zadávací dokumentace VZ 65021061.zip
Velikost: 2.76 MB
Aktuální verze souboru: 08.06.2021 09:34:35
Otisk MD5: fe127c68db180597be2e11c45621ac5a
Otisk SHA256: 95323cad3973f1850336d538e2918bcf5e87fbab075c7dc850e89d0cd8a90709

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 08.06.2021 09:34:35 Zadávací dokumentace VZ 65021061 Součástí Zadávací dokumentace jsou tyto přílohy, které tvoří ve spojení se Zadávací dokumentací kompletní zadávací podmínky zadávacího řízení:

1. a) Specifikace předmětu dílčích smluv
b) formulář pro Cenovou nabídku
2. Všeobecné informace o dodavateli
3. Přílohy k prokázání kvalifikace
a) 3a - Formulář Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
b) 3b - Formulář Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace
c) 3c – Formulář Čestné prohlášení k prokázání ekonomické kvalifikace
d) 3d – Formulář Seznam odborného personálu
e) 3e – Formulář Profesní životopis
4. Rámcová dohoda včetně příloh:
a) 4a – Obchodní podmínky k rámcové dohodě
b) 4b – Formulář pro seznam poddodavatelů
c) 4c – Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
23/23
d) 4d – Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby
5. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv
6. Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně
7. Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám
8. Přehled rizik Správy železnic
9. Mapa Správy tratí Karlovy Vary
zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace VZ 65021061.zip 2.76 MB