Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Karlovy Vary
Odesílatel Veronika Vondráková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2021 09:35:29
Předmět Výzva k podání nabídek VZ 65021061

Výzva k podání nabídek VZ 65021061


Přílohy
- 2_0 Výzva k podání nabídek.pdf (576.60 KB)