Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
IBM Spectrum Protect Suite / Tivoli Storage Manager - zálohování
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.09.2023 10.10.2023 08:30
Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 26.10.2023 09:00
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.09.2023 05.10.2023 10:00
Pojištění odpovědnosti Správy železnic na rok 2024
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 26.10.2023 09:00
Měřící vozík pro prostorovou průchodnost s příslušenstvím
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2023 04.10.2023 09:00
Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 27.10.2023 09:00
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) (TPI)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2023 05.10.2023 09:00
Výměna kolejnic v úseku st. hranice SR - Mosty u Jablunkova, kol. č. 1 a 2
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2023 06.10.2023 09:00
Oprava kolejí v žst. Ostrava hl.n - pravé
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2023 04.10.2023 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR 2024-2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2023 12.10.2023 08:00
Vypracování projektové dokumentace „Oprava trati v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2023 02.10.2023 08:00
Implementace ETCS Regional Temelín - Týn nad Vltavou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2023 09.10.2023 09:00
Implementace ETCS Regional Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.09.2023 04.10.2023 08:00
Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.09.2023 03.10.2023 09:00
Oprava mostu v km 9,426 v úseku Ejpovice - Radnice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.09.2023 02.10.2023 09:00
všechny zakázky