Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup dieselagregátu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.06.2021 29.06.2021 08:00
Statický přepočet železničních mostů 2021
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.06.2021 25.06.2021 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022 - Drobné opravy a závady
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.06.2021 28.06.2021 09:45
Školení interních lektorů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.06.2021 25.06.2021 08:45
Oprava opláštění výtahových šachet, Chomutov, Palackého 4271-4273
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2021 25.06.2021 09:00
Ostraha Negrelliho viaduktu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.06.2021 24.06.2021 09:00
Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.06.2021 24.06.2021 10:00
Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.06.2021 24.06.2021 09:00
Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.06.2021 29.06.2021 09:30
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ HKR 2021 - 2023
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2021 13.07.2021 08:00
ETCS Beroun - Plzeň
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.06.2021 30.06.2021 09:00
85 081 - Předplatné produktů firmy Autodesk včetně nadstavbových produktů jiných firem (CADKON)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.06.2021 21.06.2021 10:00
Dodávka OOPP v obvodu OŘ Praha 2021 – 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.06.2021 25.06.2021 09:00
Doplnění PZS přenosem informace o výstraze uživatelům mobilní aplikace na vybrané přejezdy v obvodu SSV
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.06.2021 24.06.2021 10:00
Rekonstrukce náspu v úseku Blíževedly - Česká Lípa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.06.2021 28.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››