Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pohled – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.05.2022 01.06.2022 08:00
Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 2,265 (P7412) na trati Valašské Meziříčí - Rožnov p/R
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.05.2022 03.06.2022 09:00
Profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky baterií a UPS
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.05.2022 07.06.2022 08:00
Skřivany ON - oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.05.2022 06.06.2022 08:00
Servisní služby pro služební vozidla Správy železnic, Stavební správy západ - oblast Ústí nad Labem
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.05.2022 01.06.2022 09:00
Oprava dvojkolí na MPV 22.1 – 001
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.05.2022 30.05.2022 10:00
Zajištění provozu a oprav plynových kotelen a výměníkových stanic v obvodu OŘ Praha 2022-2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.05.2022 02.06.2022 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - EZS, EPS a ASHS-2022-03-2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.05.2022 31.05.2022 09:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.05.2022 10.06.2022 09:00
Systém pro měření spotřeby IV.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.05.2022 02.06.2022 09:15
Rekonstrukce PZS v km 92,113 (P7949) na trati Brno – Vlárský průsmyk
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.05.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka herbicidů pro OŘ Praha 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.05.2022 26.05.2022 08:00
Praha hl.n. - výměna textilních požárních uzávěrů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.05.2022 30.05.2022 08:00
Pravidelný servis, revize a údržba vzduchotechniky na objektech v obvodu OŘ Praha 2022-2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.05.2022 02.06.2022 09:00
Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení v obvodu OŘ PHA 2022 - 2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.05.2022 01.06.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››