Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu v km 4,256 na trati Hanušovice - Staré Město - PD
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.08.2022 23.08.2022 09:00
Soubor staveb: A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.08.2022 31.08.2022 09:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.08.2022 31.08.2022 09:00
Třebovice v Čechách ON – dílčí oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.08.2022 22.08.2022 08:00
Nákup tuhých paliv na rok 2022 – 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.08.2022 23.08.2022 09:00
Dodávka štěpkovače dřevní hmoty za vozidlo
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.08.2022 18.08.2022 08:30
Odstraňování závad z revizí elektroinstalací a soustav ochrany před bleskem 2022–2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.08.2022 19.08.2022 08:00
Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ) - kontrola kvality hromadného sběru dat, konsolidace a harmonizace dat, poradenské práce
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.08.2022 25.08.2022 13:15
Realizace tisku knižní podoby jízdních řádů Správy železnic
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.08.2022 17.08.2022 08:30
Instalace zařízení pro zajištění fyzické ochrany budovy Kounicova 26, Brno
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.08.2022 23.08.2022 10:30
Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod
podlimitní Příjem nabídek 08.08.2022 24.08.2022 07:30
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2022
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 15.09.2022 09:00
Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 - Praha západ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.08.2022 25.08.2022 10:00
Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 - Praha město
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.08.2022 25.08.2022 07:00
Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 - Praha východ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.08.2022 25.08.2022 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››