Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nehodová služba kolejová
podlimitní Prokazování kvalifikace 16.05.2024 31.05.2024 09:00
Nehodová služba silniční
podlimitní Prokazování kvalifikace 16.05.2024 31.05.2024 09:00
Dodávky kolejnic – třída oceli R260 na období 2024 – 2026
nadlimitní Prokazování kvalifikace 22.04.2024 23.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016