Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Oprava mostu v km 1,122 na trati Hanušovice - Mikulovice
not under the Act regime Receipt of tenders 26.01.2023 09.02.2023 09:00
Dodávka mobilního pódia
not under the Act regime Receipt of tenders 26.01.2023 08.02.2023 08:00
Oprava podbíjecích kladiv Cobra TT
not under the Act regime Receipt of tenders 25.01.2023 07.02.2023 08:00
Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) - vypracování projektové dokumentace
not under the Act regime Receipt of tenders 25.01.2023 07.02.2023 07:30
Oprava mostních objektů na trati Horní Cerekev - Pelhřimov
not under the Act regime Receipt of tenders 25.01.2023 06.02.2023 08:00
Nákup náhradních dílů pro kolejovou mechanizaci u ST Ostrava 2023
not under the Act regime Receipt of tenders 25.01.2023 03.02.2023 09:00
Opravy a servis zařízení DDTS u OŘ Plzeň 2023-2024
not under the Act regime Receipt of tenders 24.01.2023 06.02.2023 09:00
Dodávka neperlivé pitné vody 0,5l a 1,5l pro OŘ Praha na rok 2023
not under the Act regime Receipt of tenders 24.01.2023 07.02.2023 09:00
Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice - Česká Lípa
not under the Act regime Receipt of tenders 23.01.2023 02.02.2023 13:00
Oprava výhybek v žst. Bakov nad Jizerou
not under the Act regime Receipt of tenders 23.01.2023 14.02.2023 07:30
Zajištění nákladní autodopravy v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024
above-the-threshold Receipt of tenders 23.01.2023 24.02.2023 10:00
Nákup xerografického papíru pro OŘ Praha
not under the Act regime Receipt of tenders 23.01.2023 31.01.2023 07:30
ETCS+DOZ Ústí nad Labem - Cheb
not under the Act regime Receipt of tenders 20.01.2023 02.02.2023 10:00
Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice - Planá u M.L.
not under the Act regime Receipt of tenders 20.01.2023 02.02.2023 09:00
Generální oprava MUV 74.1
not under the Act regime Receipt of tenders 20.01.2023 30.01.2023 09:00
all public contracts