Správa železnic, státní organizace od 3. 8. 2020 mění profil zadavatele (elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek). Původní webová adresa profilu zadavatele https://zakazky.szdc.cz/ byla nahrazena adresou https://zakazky.spravazeleznic.cz/ . Do 9. 11. 2020 bude při zadání staré webové adresy probíhat automatické přesměrování na novou webovou adresu profilu zadavatele. Po 9. 11. 2020 bude pro přístup na profil zadavatele nutné již zadat novou adresu profilu. Veškerá komunikace se zadavatelem při zadávacích řízení, včetně podávání nabídek, žádostí o účast a žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, bude po 3. 8. 2020 probíhat již na novém profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/ .

Změna profilu zadavatele nemá vliv na již dokončené registrace dodavatelů.

Případné dotazy ke změně profilu zadavatele Správy železnic, státní organizace zasílejte na e-mail: zakazky@spravazeleznic.cz

Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti koordinátora BOZP a podpora TDI na stavbách OŘ Brno
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.04.2021 21.04.2021 08:00
Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor - Bechyně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.04.2021 27.04.2021 10:00
Oprava kolejové váhy v ŽST Břeclav
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.04.2021 21.04.2021 08:00
ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.04.2021 26.04.2021 11:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2020-2022 - Oprava TS Kounicova - projekt
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.04.2021 20.04.2021 09:00
Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno – Česká Třebová
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.04.2021 29.04.2021 09:00
Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.04.2021 21.04.2021 10:00
Dodávka elektrospotřebičů na rok 2021 - 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.04.2021 20.04.2021 09:00
Dodávky pracovních oděvů zimních - 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.04.2021 12.05.2021 09:00
Opravy a servis SHV MVTV 2021
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.04.2021 16.04.2021 08:00
Řevničov ON - oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.04.2021 19.04.2021 08:00
Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.04.2021 26.04.2021 12:30
Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov
nadlimitní Příjem nabídek 06.04.2021 07.05.2021 10:00
Uzel Plzeň, 5.stavba – Lobzy – Koterov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.04.2021 26.04.2021 09:00
Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.04.2021 19.04.2021 09:00
všechny zakázky