Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy
not under the Act regime Receipt of tenders 30.09.2022 12.10.2022 10:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PLZ 2022/2024
not under the Act regime Receipt of tenders 30.09.2022 21.10.2022 09:00
Dodávka návěstidel pro pomalé jízdy pro OŘ HKR
not under the Act regime Receipt of tenders 30.09.2022 14.10.2022 08:00
Dodávka ručního nářadí na zimní údržbu u OŘ HKR 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 30.09.2022 12.10.2022 08:00
Oprava staničních kolejí v žst. Mimoň
not under the Act regime Receipt of tenders 29.09.2022 20.10.2022 08:00
Diagnostika a přepočty strategických přemostění v obvodu OŘ Praha – I. etapa
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2022 10.10.2022 07:30
Oprava propustků na trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2022 10.10.2022 09:00
Oprava a údržba skalních zářezů u ST v obvodu OŘ Brno 2023-2024
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2022 20.10.2022 08:00
RS 1 VRT Praha-Vršovice – Praha-Běchovice
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2022 12.10.2022 09:00
Oprava nástupišť v žst. Rumburk
not under the Act regime Receipt of tenders 26.09.2022 18.10.2022 08:30
Veselí nad Moravou - budova TO - realizační projekt
not under the Act regime Receipt of tenders 23.09.2022 06.10.2022 08:00
Výběr a zpracování tržeb z pokladen turniketů a mincovníků veřejných WC v obvodu OŘ Praha 2022-2023
not under the Act regime Receipt of tenders 23.09.2022 06.10.2022 08:00
Opravy eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ Praha 2022 - 2023
not under the Act regime Receipt of tenders 23.09.2022 07.10.2022 08:00
Periodická oprava REV MVTV 2.2 – 001
not under the Act regime Receipt of tenders 23.09.2022 06.10.2022 09:00
Opravy silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 22.09.2022 06.10.2022 09:00
all public contracts