Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Předběžná tržní konzultace: „Provozování obchodních jednotek souboru kulturní sály Fantovy budovy“
not under the Act regime Awarding 03.12.2021
RS 4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN
not under the Act regime Receipt of tenders 03.12.2021 06.01.2022 13:00
Předběžná tržní konzultace: „Evidence majetku pomocí RFID“
not under the Act regime Awarding 03.12.2021
Ostrava Svinov ON
not under the Act regime Receipt of tenders 03.12.2021 16.12.2021 09:00
Omezení provozu na komunikacích - mostní objekty - 2022 - 2024
not under the Act regime Receipt of tenders 02.12.2021 10.12.2021 10:00
Poskytování služeb dohledového přijímacího a poplachového centra
not under the Act regime Receipt of tenders 01.12.2021 13.12.2021 09:00
Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků v obvodu OŘ Praha 2021 - 2025
not under the Act regime Receipt of tenders 01.12.2021 09.12.2021 08:00
Nákup náhradních dílů pro kolejovou mechanizaci u ST OŘ OVA 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 01.12.2021 10.12.2021 09:00
Opakované revize a zkoušky elektrických spotřebičů OŘ Praha 2021 - 2025
not under the Act regime Receipt of tenders 01.12.2021 10.12.2021 08:00
Opravy a údržba strojů a přístrojů - Servis klimatizací
not under the Act regime Receipt of tenders 01.12.2021 13.12.2021 08:00
Předběžná tržní konzultace k projektu veřejné zakázky na P+R stavby „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n Vlt"
above-the-threshold Awarding 30.11.2021
Zajištění servisu, údržby, oprav a revizí eskalátorů v objektech ve správě OŘ Ostrava
not under the Act regime Receipt of tenders 30.11.2021 13.12.2021 09:00
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 30.11.2021 09.12.2021 09:00
„RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou“; Zpracování dokumentace pro územní řízení
above-the-threshold Receipt of tenders 29.11.2021 31.01.2022 13:00
„RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice“; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
above-the-threshold Receipt of tenders 29.11.2021 18.01.2022 13:00
all public contracts