Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Nákup dieselagregátu
not under the Act regime Receipt of tenders 16.06.2021 29.06.2021 08:00
Statický přepočet železničních mostů 2021
not under the Act regime Receipt of tenders 15.06.2021 25.06.2021 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022 - Drobné opravy a závady
not under the Act regime Receipt of tenders 15.06.2021 28.06.2021 09:45
Školení interních lektorů
not under the Act regime Receipt of tenders 15.06.2021 25.06.2021 08:45
Oprava opláštění výtahových šachet, Chomutov, Palackého 4271-4273
small-scale public contract Receipt of tenders 15.06.2021 25.06.2021 09:00
Ostraha Negrelliho viaduktu
not under the Act regime Receipt of tenders 14.06.2021 24.06.2021 09:00
Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC
not under the Act regime Receipt of tenders 14.06.2021 24.06.2021 10:00
Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov
not under the Act regime Receipt of tenders 14.06.2021 24.06.2021 09:00
Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC
not under the Act regime Receipt of tenders 14.06.2021 29.06.2021 09:30
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ HKR 2021 - 2023
above-the-threshold Receipt of tenders 14.06.2021 13.07.2021 08:00
ETCS Beroun - Plzeň
not under the Act regime Receipt of tenders 14.06.2021 30.06.2021 09:00
85 081 - Předplatné produktů firmy Autodesk včetně nadstavbových produktů jiných firem (CADKON)
not under the Act regime Receipt of tenders 11.06.2021 21.06.2021 10:00
Dodávka OOPP v obvodu OŘ Praha 2021 – 2023
not under the Act regime Receipt of tenders 11.06.2021 25.06.2021 09:00
Doplnění PZS přenosem informace o výstraze uživatelům mobilní aplikace na vybrané přejezdy v obvodu SSV
not under the Act regime Receipt of tenders 11.06.2021 24.06.2021 10:00
Rekonstrukce náspu v úseku Blíževedly - Česká Lípa
not under the Act regime Receipt of tenders 11.06.2021 28.06.2021 09:00
all public contracts