Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou
not under the Act regime Receipt of tenders 27.07.2021 10.08.2021 09:00
Nákup termokamery
not under the Act regime Receipt of tenders 27.07.2021 04.08.2021 08:00
Rekonstrukce mostu v km 81,166 trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou
not under the Act regime Receipt of tenders 26.07.2021 06.08.2021 09:00
Rekonstrukce přejezdu P5578 v km 111,662 trati H. Dvořiště - Č. Budějovice
not under the Act regime Receipt of tenders 26.07.2021 19.08.2021 09:00
Oprava mostních objektů v km 76,943 - 95,412 úseku Klobuky - Louny
not under the Act regime Receipt of tenders 23.07.2021 04.08.2021 08:00
Předběžná tržní konzultace - Návrh koncepce hubení nežádoucí vegetace na železniční síti ČR po roce 2022
not under the Act regime Awarding 23.07.2021 08.08.2021 23:59
Vypracování projektové dokumentace „Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice“
not under the Act regime Receipt of tenders 22.07.2021 03.08.2021 08:00
Zajištění komplexní komunikační podpory, tvorba marketingové strategie a realizace komunikační kampaně pro výstavbu vysokorychlostních tratí
above-the-threshold Receipt of requests to participate 22.07.2021 25.08.2021 11:00
Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze
not under the Act regime Receipt of tenders 22.07.2021 04.08.2021 09:00
Olomouc ADM Nerudova
not under the Act regime Receipt of tenders 22.07.2021 06.08.2021 08:00
Oprava nástupištních přístřešků nebo prostor pro cestující v obvodu OŘ
not under the Act regime Receipt of tenders 22.07.2021 04.08.2021 08:00
Olomouc hl.n. VB – klimatizace pracoviště CTD
not under the Act regime Receipt of tenders 22.07.2021 03.08.2021 08:30
Odstranění odpadů v obvodu Zábřeh na Moravě
not under the Act regime Receipt of tenders 22.07.2021 03.08.2021 08:00
GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n.
not under the Act regime Receipt of tenders 21.07.2021 05.08.2021 09:00
Přeprava zásilek 2021 - 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 21.07.2021 02.08.2021 09:00
all public contracts