Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Oprava mostu v km 4,256 na trati Hanušovice - Staré Město - PD
not under the Act regime Receipt of tenders 12.08.2022 23.08.2022 09:00
Soubor staveb: A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice
not under the Act regime Receipt of tenders 10.08.2022 31.08.2022 09:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa
not under the Act regime Receipt of tenders 10.08.2022 31.08.2022 09:00
Třebovice v Čechách ON – dílčí oprava
not under the Act regime Receipt of tenders 10.08.2022 22.08.2022 08:00
Nákup tuhých paliv na rok 2022 – 2023
not under the Act regime Receipt of tenders 10.08.2022 23.08.2022 09:00
Dodávka štěpkovače dřevní hmoty za vozidlo
not under the Act regime Receipt of tenders 09.08.2022 18.08.2022 08:30
Odstraňování závad z revizí elektroinstalací a soustav ochrany před bleskem 2022–2024
not under the Act regime Receipt of tenders 09.08.2022 19.08.2022 08:00
Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ) - kontrola kvality hromadného sběru dat, konsolidace a harmonizace dat, poradenské práce
not under the Act regime Receipt of tenders 09.08.2022 25.08.2022 13:15
Realizace tisku knižní podoby jízdních řádů Správy železnic
not under the Act regime Receipt of tenders 09.08.2022 17.08.2022 08:30
Instalace zařízení pro zajištění fyzické ochrany budovy Kounicova 26, Brno
not under the Act regime Receipt of tenders 09.08.2022 23.08.2022 10:30
Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod
below-the-threshold Receipt of tenders 08.08.2022 24.08.2022 07:30
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2022
above-the-threshold Receipt of tenders 04.08.2022 15.09.2022 09:00
Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 - Praha západ
not under the Act regime Receipt of tenders 04.08.2022 25.08.2022 10:00
Oprava mostu v km 1,611 na trati Litovel - Senice - PD
not under the Act regime Evaluated 04.08.2022 12.08.2022 09:00
Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 - Praha město
not under the Act regime Receipt of tenders 04.08.2022 25.08.2022 07:00
all public contracts