Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Dodávka olejů, maziv a dalších produktů na rok 2023-2024 v obvodu OŘ Praha
not under the Act regime Receipt of tenders 28.03.2023 05.04.2023 09:00
Oprava PZS přejezdu P706 v km 20,905 na trati Domažlice-Planá u M.L., přejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-Domažlice a přejezdu P631 v km 162,610 na trati Plzeň–Č. Kubice
not under the Act regime Receipt of tenders 28.03.2023 12.04.2023 09:30
Zařízení pro testování ochran
not under the Act regime Receipt of tenders 28.03.2023 11.04.2023 09:00
Vrané nad Vltavou ON - oprava
not under the Act regime Receipt of tenders 28.03.2023 12.04.2023 08:00
Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice - Kunčice nad Labem
not under the Act regime Receipt of tenders 27.03.2023 19.04.2023 08:00
Revize a zkoušky elektrických spotřebičů v obvodu OŘ Ostrava, oblast Olomouc
not under the Act regime Receipt of tenders 27.03.2023 06.04.2023 10:00
Oprava osvětlení v žst. Frýdek Místek
not under the Act regime Receipt of tenders 27.03.2023 06.04.2023 09:00
Výstavba DOK v traťovém úseku Kralupy nad Vltavou – Kladno-Ostrovec
not under the Act regime Receipt of tenders 27.03.2023 06.04.2023 10:00
Výstroj dráhy pro rok 2023/2024
not under the Act regime Receipt of tenders 27.03.2023 12.04.2023 10:00
Kozmice ON
not under the Act regime Receipt of tenders 27.03.2023 12.04.2023 09:00
Spojky ploché ocelové 2023
not under the Act regime Receipt of tenders 24.03.2023 27.04.2023 10:30
Oprava trati v úseku Horní Cerekev – Dobrá Voda u Pelhřimova
not under the Act regime Receipt of tenders 24.03.2023 05.04.2023 08:00
Servis komplexního systému diagnostiky závad jedoucích železničních vozidel typu ASDEK
not under the Act regime Receipt of tenders 24.03.2023 05.04.2023 08:00
Výměna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou
not under the Act regime Receipt of tenders 24.03.2023 04.04.2023 08:00
Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové
not under the Act regime Receipt of tenders 23.03.2023 13.04.2023 10:00
all public contracts