Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Dodávka elektroinstalačního materiálu OŘ Plzeň 2023/2024
not under the Act regime Receipt of tenders 28.11.2022 09.12.2022 09:00
Dodávka ocelových pražců Y a přejezdové polymerbetonové konstrukce
not under the Act regime Receipt of tenders 28.11.2022 07.12.2022 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - provozní pozemní objekty rok 2023
not under the Act regime Receipt of tenders 25.11.2022 16.12.2022 09:00
Technické plyny - 2023
not under the Act regime Receipt of tenders 25.11.2022 07.12.2022 09:00
Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily
not under the Act regime Receipt of tenders 25.11.2022 06.12.2022 09:00
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2023
not under the Act regime Receipt of tenders 25.11.2022 06.12.2022 09:30
Kontroly, revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantových systémů v obvodu OŘ PHA 2023-2025
not under the Act regime Receipt of tenders 25.11.2022 07.12.2022 08:00
Nový Bor, Libuň, Lučany, Višňová, Zákupy, Železný Brod – demolice (strážní domky, provozní objekty)
not under the Act regime Receipt of tenders 24.11.2022 06.12.2022 08:00
Servis a revize turniketů v obvodu OŘ Praha 2022 - 2024
not under the Act regime Receipt of tenders 24.11.2022 06.12.2022 08:00
Dodávka měřicí kolejové jednotky pro diagnostiku trakční napájecí soustavy
above-the-threshold Receipt of requests to participate 24.11.2022 10.01.2023 09:15
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2023/2024
not under the Act regime Receipt of tenders 24.11.2022 06.12.2022 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - oblast OLC
not under the Act regime Receipt of tenders 23.11.2022 06.12.2022 09:00
Revize 2 vozů Uk
not under the Act regime Receipt of tenders 23.11.2022 30.11.2022 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - oblast OVA
not under the Act regime Receipt of tenders 22.11.2022 02.12.2022 09:00
Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)
not under the Act regime Receipt of tenders 21.11.2022 06.12.2022 09:00
all public contracts