Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců.

Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

V souvislosti se zavedením systému kvalifikace pořádá Správa železnic online prezentaci „Systém kvalifikace u Správy železnic“ , která se uskuteční dne 30. 5. 2022 ve 14 hodin.

Správa železnic dále pořádá tematické workshopy pro dodavatele stavebních a projekčních prací, které se uskuteční dne 15. června v 9 a 13 hodin. Na workshopech bude prezentována práce se softwarovou platformou systému kvalifikace a způsob podání žádosti o zařazení do Systému kvalifikace.

Na online prezentaci a tematické workshopy se lze zaregistrovat na emailu iskd@spravazeleznic.cz.

Veškeré informace o systému kvalifikace a výše uvedených akcích naleznete na webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Betonové pražce - 2022 - 1. a 2. část
above-the-threshold Awarding 24.05.2022
Pohled – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou
not under the Act regime Receipt of tenders 24.05.2022 01.06.2022 08:00
Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 2,265 (P7412) na trati Valašské Meziříčí - Rožnov p/R
not under the Act regime Receipt of tenders 24.05.2022 03.06.2022 09:00
Profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky baterií a UPS
not under the Act regime Receipt of tenders 24.05.2022 07.06.2022 08:00
Skřivany ON - oprava
not under the Act regime Receipt of tenders 24.05.2022 06.06.2022 08:00
Servisní služby pro služební vozidla Správy železnic, Stavební správy západ - oblast Ústí nad Labem
not under the Act regime Receipt of tenders 20.05.2022 01.06.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace: Systém pro správu vozového parku Správy železnic 2022-2030
not under the Act regime Awarding 19.05.2022 14.06.2022 14:00
Oprava dvojkolí na MPV 22.1 – 001
not under the Act regime Receipt of tenders 19.05.2022 30.05.2022 10:00
Zajištění provozu a oprav plynových kotelen a výměníkových stanic v obvodu OŘ Praha 2022-2024
not under the Act regime Receipt of tenders 19.05.2022 02.06.2022 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - EZS, EPS a ASHS-2022-03-2024
not under the Act regime Receipt of tenders 19.05.2022 31.05.2022 09:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná
not under the Act regime Receipt of tenders 19.05.2022 10.06.2022 09:00
Systém pro měření spotřeby IV.
not under the Act regime Receipt of tenders 18.05.2022 02.06.2022 09:15
Rekonstrukce PZS v km 92,113 (P7949) na trati Brno – Vlárský průsmyk
not under the Act regime Receipt of tenders 18.05.2022 30.05.2022 09:00
Dodávka herbicidů pro OŘ Praha 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 18.05.2022 26.05.2022 08:00
Pravidelný servis, revize a údržba vzduchotechniky na objektech v obvodu OŘ Praha 2022-2023
not under the Act regime Receipt of tenders 17.05.2022 02.06.2022 09:00
all public contracts