Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST OŘ UNL 2023-2024
not under the Act regime Receipt of tenders 29.09.2023 11.10.2023 08:30
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024–2025 – oblast Liberec
below-the-threshold Receipt of tenders 29.09.2023 01.11.2023 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024–2025 – oblast Pardubice
below-the-threshold Receipt of tenders 29.09.2023 01.11.2023 08:30
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024–2025 – oblast Hradec Králové
below-the-threshold Receipt of tenders 29.09.2023 01.11.2023 08:00
Tlumačov ON - oprava
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2023 10.10.2023 09:00
Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2023 10.10.2023 11:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pv
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2023 19.10.2023 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2023 19.10.2023 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2024
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2023 19.10.2023 12:00
Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2023 11.10.2023 09:00
Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2023 12.10.2023 09:00
Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice
not under the Act regime Receipt of tenders 27.09.2023 19.10.2023 08:30
Log management a SIEM
above-the-threshold Receipt of tenders 26.09.2023 06.11.2023 08:30
Dodání ručního mobilního skeneru
not under the Act regime Receipt of tenders 26.09.2023 05.10.2023 08:00
IBM Spectrum Protect Suite / Tivoli Storage Manager - zálohování
not under the Act regime Receipt of tenders 25.09.2023 10.10.2023 08:30
all public contracts