Dne 22.4. 2021 od 17:00 dojde k plánované odstávce systému. Předpokládaná doba odstávky je cca 5h. Děkujeme za pochopení.

Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Odstraňování postradatelných objektů SŽ - odstranění technologických objektů za hranicí životnosti (v obvodu OŘ Praha)
not under the Act regime Receipt of tenders 14.04.2021 22.04.2021 09:00
Opravy a servis zařízení DDTS u OŘ Plzeň 2021-2022
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 22.04.2021 09:00
Oprava trati v úseku Číčenice – Vodňany
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 04.05.2021 10:00
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 28.04.2021 09:00
OŘ Praha – opravy nákladních a osobních výtahů a plošin
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 26.04.2021 08:00
Balkova Lhota ON – oprava výpravní budovy
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 23.04.2021 09:00
Údržba nižší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L 2021
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 27.04.2021 08:00
Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava - Valašské Meziříčí
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 28.04.2021 10:00
Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 27.04.2021 09:00
85 010 – Nákup licencí a technické podpory antivirového produktu F-Secure
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 22.04.2021 08:30
„Oprava zabezpečení a výstroje trati Nejdek – Potůčky“ a „Implementace inteligentního zab. zař. REGIO Light Nejdek – Potůčky“ - PD
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 26.04.2021 09:00
Oprava propustku v km 120,430 v úseku Obrnice - Most
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 26.04.2021 08:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Zlonice a Klobuky v Čechách - projekt
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 22.04.2021 08:00
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 29.04.2021 11:00
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
not under the Act regime Receipt of tenders 12.04.2021 21.04.2021 09:00
all public contracts