Public contracts of Správa železnic, státní organizace

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority:

Správa železnic, státní organizace
CRN: 70994234
Contracting authority profile identifier in VVZ: Z2020-000638

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.13 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Nákup drobné mechanizace
not under the Act regime Receipt of tenders 20.09.2021 30.09.2021 08:00
Havarijní oprava přípojky a osvětlení Ondřejovice
not under the Act regime Receipt of tenders 20.09.2021 29.09.2021 08:00
Žst. Znojmo - oprava trafostanice a rozvodny
not under the Act regime Receipt of tenders 17.09.2021 30.09.2021 08:00
Třinec ON
not under the Act regime Receipt of tenders 17.09.2021 01.10.2021 09:00
Doplnění příslušenství nakolejovacích sad LUKAS
not under the Act regime Receipt of tenders 17.09.2021 24.09.2021 09:00
Náhrada zastřešení nástupišť v žst. Ostrava - Vítkovice - PD
not under the Act regime Receipt of tenders 17.09.2021 29.09.2021 09:00
Dodávka ručního nářadí na zimní údržbu u OŘ Hradec Králové
not under the Act regime Receipt of tenders 17.09.2021 01.10.2021 08:00
Oprava výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v žst. Jihlava
not under the Act regime Receipt of tenders 17.09.2021 12.10.2021 08:00
Oprava TNS Grygov
not under the Act regime Receipt of tenders 17.09.2021 01.10.2021 08:00
Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - I.etapa
not under the Act regime Receipt of tenders 16.09.2021 07.10.2021 08:00
Výměna kolejnic v obvodu ST Jihlava
not under the Act regime Receipt of tenders 16.09.2021 29.09.2021 08:00
Zavedení ASVC v úseku Rokycany (mimo) – Mirošov – Nezvěstice (mimo)
not under the Act regime Receipt of tenders 16.09.2021 07.10.2021 09:00
Hydraulická ruka na MUV 69.2-234
not under the Act regime Receipt of tenders 16.09.2021 29.09.2021 08:00
Oprava MŘS trafostanic uzel Přerov
not under the Act regime Receipt of tenders 16.09.2021 04.10.2021 08:00
Předběžná tržní konzultace: Žádost ve věci přípravy zadávacích podmínek na uzavření rámcové dohody ve věci "Kontrola emisí, užití energií a technického stavu tepelných zdrojů"
not under the Act regime Awarding 15.09.2021
all public contracts