Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov - Světlá nad Sázavou – inspekční činnost
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.05.2024 11.06.2024 09:00
Modernizace osvětlení ve vybraných lokalitách 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.05.2024 11.06.2024 08:30
„Výstavba PZS (P4270) v km 4,446 TÚ Hanušovice - Mikulovice“ – BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.05.2024 13.06.2024 09:00
Oprava mostních objektů na trati Velké Opatovice – Skalice nad Svitavou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.05.2024 12.06.2024 08:00
Zajištění provozu a oprav plynových kotelen a výměníkových stanic v obvodu OŘ PHA 2024-2026
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.05.2024 11.06.2024 08:00
Zajištění servisních služeb v administrativní budově OŘ Ostrava - ul. Muglinovská 1038/5, Ostrava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.05.2024 11.06.2024 08:00
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2024-2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.05.2024 07.06.2024 08:00
Oprava mostu v km 37,413 v úseku Vráž u Písku – Čimelice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.05.2024 07.06.2024 09:00
Nákup plničky klimatizací pro OŘ PHA 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.05.2024 06.06.2024 08:30
Dodávka 2 kusů přívěsných kolejových vozíků k MUV včetně dopravy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.05.2024 06.06.2024 08:00
ETCS Regional Liberec (mimo) - Hrádek nad Nisou (včetně)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.05.2024 25.06.2024 09:00
Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice - Most
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.05.2024 10.06.2024 09:00
Testovací a programovací prostředek pro Eurobalízy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.05.2024 03.06.2024 08:00
Rekonstrukce ŽST Chabařovice
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 25.06.2024 09:00
Pásový minidumper včetně přepravníku pro minidumper a minirypadlo
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.05.2024 31.05.2024 08:00
všechny zakázky