Dne 22.4. 2021 od 17:00 dojde k plánované odstávce systému. Předpokládaná doba odstávky je cca 5h. Děkujeme za pochopení.

Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava TV v úseku Stará Boleslav (mimo) – Dřísy (včetně) – vypracování projektové dokumentace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.04.2021 29.04.2021 08:00
Doplnění závor na přejezdech P1697, P1702, P1703, P1714, P1716, P1718, P1720 a P1721 trati Plzeň – Žatec
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.04.2021 11.05.2021 10:00
Zvýšení zabezpečení přejezdů trati Kolín – Ledečko
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.04.2021 11.05.2021 11:00
„Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov“ „Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“ „Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha – Chomutov“ „Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha – Chomutov“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.04.2021 28.04.2021 10:00
Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice (mimo) – Úpořiny (mimo)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.04.2021 29.04.2021 09:00
Provádění kontrol provozuschopnosti PBZ a opravy PBZ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.04.2021 27.04.2021 08:00
Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu ST Plzeň 2021/2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.04.2021 06.05.2021 09:00
Odstraňování postradatelných objektů SŽ - odstranění technologických objektů za hranicí životnosti (v obvodu OŘ Praha)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.04.2021 22.04.2021 09:00
Opravy a servis zařízení DDTS u OŘ Plzeň 2021-2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.04.2021 22.04.2021 09:00
Oprava trati v úseku Číčenice – Vodňany
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.04.2021 04.05.2021 10:00
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.04.2021 28.04.2021 09:00
OŘ Praha – opravy nákladních a osobních výtahů a plošin
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.04.2021 26.04.2021 08:00
Balkova Lhota ON – oprava výpravní budovy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.04.2021 23.04.2021 09:00
Údržba nižší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L 2021
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.04.2021 27.04.2021 08:00
Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava - Valašské Meziříčí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 13.04.2021 28.04.2021 10:00
všechny zakázky