Other documents - public

Procurement procedure: Předběžná tržní konzultace - Provádění preventivních prohlídek a periodických oprav REV speciálních hnacích vozidel typu MVTV

Document information

Name: Příloha 1
Description: Témata
Document published on Profile: 02.08.2022 12:06:18

Actual file version

File name: Dokument PDF Příloha 1 - Témata.pdf
Size: 662.51 KB
Actual file version: 02.08.2022 09:28:42
MD5 hash: 4893c6aa621fbbf2466bfcefb4f72ef8
SHA256 hash: 93824c4d489b2aaab2ed1d9cd4c778b43bb5ff3d6729f86b0907d258aa260191

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 02.08.2022 09:28:42 Příloha 1 - Témata Témata other documents - public n/a 662.51 KB