Zakázka: Předběžná tržní konzultace - Provádění preventivních prohlídek a periodických oprav REV speciálních hnacích vozidel typu MVTV

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11812
Systémové číslo: P22V00000653
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.08.2022
Předběžný zájem vyjádřit do: 09.08.2022 23:59
Žádost o účast podat do: 09.08.2022 23:59
Nabídku podat do: 09.08.2022 23:59

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Provádění preventivních prohlídek a periodických oprav REV speciálních hnacích vozidel typu MVTV
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Správa železnic, státní organizace Vás touto cestou informuje o tom, že připravuje zadávací řízení ve věci „Provádění preventivních prohlídek a periodických oprav REV speciálních hnacích vozidel typu MVTV“. Vyhlášení této veřejné zakázky bude předcházet předběžná tržní konzultace, jejímž cílem bude získat relevantní informace pro správné nastavení předmětu plnění, zadávacích podmínek, volby druhu zadávacího řízení či způsobu hodnocení předložených nabídek. Zadavatel usiluje o získání kvalitního plnění, které bude splňovat jeho potřeby a to za přiměřený čas a odpovídající cenu.
Cílem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (příp. servisní smlouvy) na poskytování služeb spočívajících v provádění preventivních prohlídek a oprav speciálních hnacích vozidel typu MVTV (MVTV2, MVTV2.1, MVTV2.2, MVTV2.3). Předmětem plnění dílčích smluv jsou s odkazem na předpis SŽ S8 „Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel“ následující stupně:
- preventivní prohlídka P2
- periodická oprava REV
- technická kontrola TK (dle 173/1995Sb.)
- neplánované opravy
Předmětem předběžné tržní konzultace bude zejména diskuze o níže uvedených tématech. Výčet témat je pouze demonstrativní a může být Zadavatelem rozšířen nebo zúžen kdykoliv před konáním předběžné tržní konzultace nebo i v průběhu předběžné tržní konzultace samotné, vyplyne-li tato potřeba z průběhu předběžné tržní konzultace. Zájmem Zadavatele je získat co nejkomplexnější a nejucelenější soubor informací, které jsou pro vyhlášení předmětné veřejné zakázky nezbytné a žádoucí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dlážděná 1003/7
11000 Praha

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy