Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Předběžná tržní konzultace č. 2: "Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP Nemanice - Ševětín"

Document information

Title: Žádost o účast na PTK č. 2_PPP Nemanice_Ševětín
Reference number in the filing service 23898/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Description: Žádost o účast na předběžné tržní konzultaci č. 2 ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku „Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP Nemanice – Ševětín“
Document published on Profile: 20.11.2023 10:44:55

Actual file version

File name: Archiv ZIP PTK č. 2_PPP Nemanice_Ševětín.zip
Size: 5.82 MB
Actual file version: 20.11.2023 10:40:29
MD5 hash: 9d69248416b1fe4c0fc17a18ba729d16
SHA256 hash: 6ea33b4dd1abfc075fc2e0c6be6bf23bc556ddc3fba951ab5d5a89f87774859b

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 20.11.2023 10:40:29 Žádost o účast na PTK č. 2_PPP Nemanice_Ševětín Žádost o účast na předběžné tržní konzultaci č. 2 ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku „Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP Nemanice – Ševětín“ other documents - public - PTK č. 2_PPP Nemanice_Ševětín.zip 5.82 MB