Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP 17.07.2023 30.09.2028 Implemented
Dynamický nákupní systém na dodávky serverů 2023 23.01.2023 31.12.2027 Implemented
Dynamický nákupní systém pro nákup osobních ochranných a zdravotnických prostředků 30.07.2021 27.08.2025 Implemented
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP 28.12.2020 02.03.2026 Implemented
Dynamický nákupní systém na dodávky komodit IT pro resort MD ČR 28.12.2020 21.01.2031 Implemented