Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP 28.12.2020 02.03.2026 Implementation
Dynamický nákupní systém na dodávky komodit IT pro resort MD ČR 28.12.2020 21.01.2031 Implemented