Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
Dynamický nákupní systém na dodávky serverů 2023 23.01.2023 31.12.2027 Implemented
Dynamický nákupní systém pro nákup osobních ochranných a zdravotnických prostředků 30.07.2021 27.08.2025 Implemented
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP 28.12.2020 02.03.2026 Implemented
Dynamický nákupní systém na dodávky komodit IT pro resort MD ČR 28.12.2020 21.01.2031 Implemented