Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky komodit IT pro resort MD ČR

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P20V00002524
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-045961
Datum otevření: 28.12.2020
Datum zavedení: 09.03.2021 13:00
Datum ukončení: 21.01.2031 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky komodit IT pro resort MD ČR
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky vybraných IT komodit pro potřeby centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů (resortních organizací Ministerstva dopravy ČR). Seznam pověřujících zadavatelů je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Účelem zavedení DNS je zajištění výkonu svěřených agend a zabezpečení vybavenosti zaměstnanců resortu dopravy IT prostředky.
  Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS budou zejména dodávky: notebooků, tašek k notebookům, dokovacích stanic, stolních počítačů, monitorů, tiskáren a plotterů (podrobněji viz. klasifikace předmětu - čl. 2.4 zadávací dokumentace).

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 570 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS