Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky kolejnic - třída oceli R350HT
nadlimitní Zadávání 17.12.2013 28.01.2014 13:00
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
nadlimitní Zadáno 13.12.2013 20.02.2014 09:00
Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany
podlimitní Zadáno 12.12.2013 29.01.2014 09:00
Zřízení želežníčních zastávek Hostivice u Hřbitova, Hostivice Sadová a Chýně
podlimitní Zadáno 12.12.2013 14.02.2014 09:00
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem – odstranění mimolesní zeleně.
nadlimitní Zadáno 10.12.2013 03.02.2014 09:00
Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice
nadlimitní Zadáno 04.12.2013 29.01.2014 09:00
GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)
nadlimitní Zadáno 03.12.2013 11.02.2014 09:00
Instalace traťové části AVV - mimo železniční síť TEN-T
podlimitní Zadáno 02.12.2013 14.01.2014 09:00
Instalace traťové části AVV - železniční síť TEN-T
nadlimitní Zadáno 02.12.2013 11.02.2014 09:00
Zvýšení TR Sokolov – Dasnice a Kynšperk - Cheb
nadlimitní Zadávání 26.11.2013 21.01.2014 10:00
Provedení auditu účetních závěrek a výročních zpráv za účetní období 2014 - 2017, poradenství a konzultační činnost v oblasti účetnictví, evidence majetku a daní
nadlimitní Zadávání 20.11.2013 10.01.2014 13:30
Výměna oken Nerudova 1 Olomouc
podlimitní Zadávání 14.11.2013 08.01.2014 09:00
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
nadlimitní Zadáno 06.11.2013 16.01.2014 09:00
Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov
podlimitní Zadáno 06.11.2013 22.01.2014 09:00
Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. - Ostravice
nadlimitní Zadáno 05.11.2013 15.01.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016