Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Rekonstrukce koleje č.2 Brno- Královo Pole - Kuřim
above-the-threshold Awarded 01.07.2013 02.09.2013 09:00
Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3. část
below-the-threshold Awarding 27.06.2013 13.08.2013 09:00
Hygienické prostředky 2013
above-the-threshold Awarding 21.06.2013 08.07.2014 08:30
Nákup softwarových licencí a poskytování služeb podpory Software Assurance prostřednictvím multilicenčního programu Microsoft Enterprise Agreement
above-the-threshold Awarding 14.06.2013 05.08.2013 10:00
Rámcová kupní smlouva na „Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství“
above-the-threshold Awarding 14.06.2013 16.09.2013 09:30
Zajištění poskytování tiskových služeb včetně nájmu tiskových zařízení (Rámcová smlouva)
above-the-threshold Awarding 14.06.2013 19.09.2013 10:00
Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslovou
above-the-threshold Awarded 11.06.2013 06.08.2013 09:00
Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice-Brno-Královo Pole
above-the-threshold Awarded 05.06.2013 31.07.2013 09:00
Vozidlové radiostanice "Cab-radio" na MVTV
above-the-threshold Awarding 30.05.2013 18.07.2013 09:30
Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, zajišťováním údržby, opravy, rozvoje, modernizace železniční dopravní cesty, ... na období 2013-2014
above-the-threshold Awarding 24.05.2013 11.07.2013 10:00
Kancelářské potřeby 2013-2014
above-the-threshold Awarding 23.05.2013 07.06.2013 12:00
Osobní webový portál zaměstnanců SŽDC
above-the-threshold Awarding 23.05.2013
TOP 30 – příprava a rozvoj personálních rezerv pro střední management
below-the-threshold Awarding 23.05.2013 10.06.2013 09:00
Analýza korporátní identity
below-the-threshold Awarding 23.05.2013 10.06.2013 09:00
Lubahn: Liberec 5. nástupiště a Varnsdorf staré nádraží
below-the-threshold Awarded 22.05.2013 11.06.2013 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016