Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
RS 4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN
not under the Act regime Receipt of tenders 03.12.2021 06.01.2022 13:00
Ostrava Svinov ON
not under the Act regime Receipt of tenders 03.12.2021 16.12.2021 09:00
Omezení provozu na komunikacích - mostní objekty - 2022 - 2024
not under the Act regime Receipt of tenders 02.12.2021 10.12.2021 10:00
Poskytování služeb dohledového přijímacího a poplachového centra
not under the Act regime Receipt of tenders 01.12.2021 13.12.2021 09:00
Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků v obvodu OŘ Praha 2021 - 2025
not under the Act regime Receipt of tenders 01.12.2021 09.12.2021 08:00
Nákup náhradních dílů pro kolejovou mechanizaci u ST OŘ OVA 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 01.12.2021 10.12.2021 09:00
Opakované revize a zkoušky elektrických spotřebičů OŘ Praha 2021 - 2025
not under the Act regime Receipt of tenders 01.12.2021 10.12.2021 08:00
Opravy a údržba strojů a přístrojů - Servis klimatizací
not under the Act regime Receipt of tenders 01.12.2021 13.12.2021 08:00
Zajištění servisu, údržby, oprav a revizí eskalátorů v objektech ve správě OŘ Ostrava
not under the Act regime Receipt of tenders 30.11.2021 13.12.2021 09:00
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 30.11.2021 09.12.2021 09:00
„RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou“; Zpracování dokumentace pro územní řízení
above-the-threshold Receipt of tenders 29.11.2021 31.01.2022 13:00
„RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice“; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
above-the-threshold Receipt of tenders 29.11.2021 18.01.2022 13:00
Technické plyny - 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 29.11.2021 09.12.2021 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OLC 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 29.11.2021 09.12.2021 08:30
Revize a opravy hasicích přenosných přístrojů a hydrantů pro oblast Hradec Králové 2022 - 2024
not under the Act regime Receipt of tenders 29.11.2021 09.12.2021 08:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4  ››