Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Oprava TV v úseku Stará Boleslav (mimo) – Dřísy (včetně) – vypracování projektové dokumentace
not under the Act regime Receipt of tenders 16.04.2021 29.04.2021 08:00
Doplnění závor na přejezdech P1697, P1702, P1703, P1714, P1716, P1718, P1720 a P1721 trati Plzeň – Žatec
not under the Act regime Receipt of tenders 16.04.2021 11.05.2021 10:00
Zvýšení zabezpečení přejezdů trati Kolín – Ledečko
not under the Act regime Receipt of tenders 16.04.2021 11.05.2021 11:00
„Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov“ „Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“ „Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha – Chomutov“ „Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha – Chomutov“
not under the Act regime Receipt of tenders 15.04.2021 28.04.2021 10:00
Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice (mimo) – Úpořiny (mimo)
not under the Act regime Receipt of tenders 15.04.2021 29.04.2021 09:00
Provádění kontrol provozuschopnosti PBZ a opravy PBZ
not under the Act regime Receipt of tenders 15.04.2021 27.04.2021 08:00
Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu ST Plzeň 2021/2022
not under the Act regime Receipt of tenders 14.04.2021 06.05.2021 09:00
Odstraňování postradatelných objektů SŽ - odstranění technologických objektů za hranicí životnosti (v obvodu OŘ Praha)
not under the Act regime Receipt of tenders 14.04.2021 22.04.2021 09:00
Oprava trati v úseku Číčenice – Vodňany
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 04.05.2021 10:00
Opravy a servis zařízení DDTS u OŘ Plzeň 2021-2022
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 22.04.2021 09:00
OŘ Praha – opravy nákladních a osobních výtahů a plošin
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 26.04.2021 08:00
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 28.04.2021 09:00
Balkova Lhota ON – oprava výpravní budovy
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 23.04.2021 09:00
Údržba nižší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L 2021
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 27.04.2021 08:00
Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava - Valašské Meziříčí
not under the Act regime Receipt of tenders 13.04.2021 28.04.2021 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››