Zakázka: Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9882
Systémové číslo: P21V00000929
Evidenční číslo ve VVZ: 61821190
Datum zahájení: 20.05.2021
Nabídku podat do: 03.06.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu včetně doprovodné dokumentace na stavbu „Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách“ v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení.
Hlavním cílem je udržení provozuschopnosti dráhy a zamezení možnému ukončení provozu a tím předejít znehodnocení předchozích investic.
Cílem projektu je provedení rekonstrukce tratě a železničních stanic se zlepšením jejich kvalitativních parametrů, směřující k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, odstranění technicky nevyhovujícího stavu ŽDC, odstranění propadů traťové rychlosti a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky