Veřejná zakázka: Dopravní terminál Uherský Brod - III. etapa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00006164
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 981
Systémové číslo: P17V00000972
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631309
Počátek běhu lhůt: 15.06.2016
Nabídku podat do: 25.08.2016 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dopravní terminál Uherský Brod - III. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce spočívají v rekonstrukci koleje číslo 1 mezi krajními výhybkami a zbývající části koleje číslo 2 bez zásahu do kolejového rozvětvení. Budou vybudována dvě jednostranná nástupiště – u koleje číslo 1 v délce 140 m a u koleje číslo 2b vnější nástupiště v délce 60 m a upravena plocha před výpravní budovou. Na nástupišti u koleje číslo 1 bude vybudován přístřešek pro cestující. Obě nástupiště budou opatřena novým osvětlením a staničním rozhlasem. S ohledem na rekonstrukci je uvažováno s vyjmutím a opětovným vložením dotčených vnějších prvků zabezpečovacího zařízení. Současně budou přeloženy veškeré kabelové rozvody dotčené rekonstrukcí kolejí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 631 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky