Veřejná zakázka: Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou – TV

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00006100
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 980
Systémové číslo: P17V00000971
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 640432
Počátek běhu lhůt: 13.06.2016
Nabídku podat do: 05.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou – TV
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem zakázky je výměna stávajících sloupů.Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž ocelových sloupů TV.
V koncepci modernizace sestavy trakčního vedení typu „J“ se jedná o změnu typu sloupů trakčního vedení, projekt navrhl sloupy betonové, požadavek je na sloupy ocelové. Tento požadavek je vyvolán volbou koncepce s lehčími prvky sestavy TV a optimalizací součástí sestavy tzn. sjednocení komponentů trakčního vedení v obvodu OŘ Brno. Zmenšený sortiment náhradních součástí pro údržbu trakčního vedení přispěje k jednodušší logistice zajištění oprav a snížení nákladů pro zajištění provozu dopravní cesty.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 153 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy