Zakázka: Oprava rozvodů elektrické energie v žst. Krnov

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 9741
Systémové číslo: P21V00000788
Evidenční číslo zadavatele: 63521046
Datum zahájení: 04.05.2021
Nabídku podat do: 14.05.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava rozvodů elektrické energie v žst. Krnov
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava kabelového trasy 22kV z úsekového odpojovače US BR 3036 do trafostanice T1 - BR 9164 pole č. 1, včetně dalších návazností.

Rozsah díla je rozdělen do těchto stavebních objektů či provozních souborů:
SO 01.1 - Zemní práce
SO 01 - Výměna vedení 22kV - Přívod do T1 (areál KOS).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy