Contract: Oprava rozvodů elektrické energie v žst. Krnov

Contract information

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 9741
System number: P21V00000788
Contracting authority registration number: 63521046
Date of commence: 04.05.2021
Tender submit to: 14.05.2021 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Oprava rozvodů elektrické energie v žst. Krnov
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Oprava kabelového trasy 22kV z úsekového odpojovače US BR 3036 do trafostanice T1 - BR 9164 pole č. 1, včetně dalších návazností.

Rozsah díla je rozdělen do těchto stavebních objektů či provozních souborů:
SO 01.1 - Zemní práce
SO 01 - Výměna vedení 22kV - Přívod do T1 (areál KOS).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses