Zakázka: Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9729
Systémové číslo: P21V00000776
Evidenční číslo zadavatele: 61721099
Datum zahájení: 03.05.2021
Nabídku podat do: 21.05.2021 11:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu.

Předmětem veřejné zakázky je dodání realizační dokumentace a realizace díla. Stavba řeší nahrazení dvou stávajících železničních mostních konstrukcí, které jsou v nevyhovujícím stavebním stavu, novými mostními objekty v km 8,202 a v km 10,210 na trati Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách. Součástí stavby je taktéž výšková a směrová úprava nivelety koleje včetně rekonstrukce železničního spodku a svršku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 27 791 157 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy