Contract: Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 9729
System number: P21V00000776
Contracting authority registration number: 61721099
Date of commence: 03.05.2021
Tender submit to: 21.05.2021 11:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu.

Předmětem veřejné zakázky je dodání realizační dokumentace a realizace díla. Stavba řeší nahrazení dvou stávajících železničních mostních konstrukcí, které jsou v nevyhovujícím stavebním stavu, novými mostními objekty v km 8,202 a v km 10,210 na trati Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách. Součástí stavby je taktéž výšková a směrová úprava nivelety koleje včetně rekonstrukce železničního spodku a svršku.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 27 791 157 Kč without VAT

Place of performance

 • Královéhradecký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses