Veřejná zakázka: Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 9605
Systémové číslo: P21V00000652
Evidenční číslo zadavatele: 80121046
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-012786
Datum zahájení: 14.04.2021
Žádost o účast podat do: 17.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2021
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření čtyř rámcových dohod. Každou
ze čtyř rámcových dohod uzavře zadavatel s jedním dodavatelem v souladu se
závazným vzorem Rámcové dohody Zadavatele, který je Přílohou č. 3a – 3d této
Zadávací dokumentace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě
uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou dodávky venkovních
prvků zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky sortimentu „návěstidla“,
„přestavníky“, „výstražníky a závory“ a „Upozorňovadla a příslušenství“.

Přesná specifikace a technické podmínky na předmět jednotlivých částí je
uvedena v příloze č. 1a – 1d této zadávací dokumentace. U každého výrobku či
skupiny výrobků (dále jen také „zboží“) musí být technická specifikace s fotkou či
digitálním výkresem, skicou nebo montážním/výrobním výkresem. Od každého
typu zboží je potřeba mít k dispozici počet záložních kusů (dle přílohy 1a – 1d
této zadávací dokumentace) z důvodů mimořádné události, případně počítat s
tím, že dojde ke kompletaci výrobku na straně Prodávajícího z jednotlivých
komponent a jeho následnému dodání na místo mimořádné události ve lhůtě
nejpozději do 72 hodin stanovené pro mimořádné události.

Místem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušné rámcové
dohody je Česká republika, rozdělena dle působnosti oblastních ředitelství
zadavatele (OŘ Praha, OŘ Hradec Králové, OŘ Plzeň, OŘ Ústí nad Labem, OŘ
Brno, OŘ Ostrava, OŘ Olomouc).

Přesná místa plnění budou blíže specifikována při zadávání dílčích veřejných
zakázek na základě příslušné rámcové dohody.

Zadavatel je taktéž oprávněn vyzvednout si předmět veřejné zakázky v sídle
dodavatele, se kterým uzavře rámcovou dohodu. Dodavatel není v takovémto
případě oprávněn požadovat po zadavateli proplacení jakýchkoliv nákladů
souvisejících s nakládáním a dodávkou zboží.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 190 000 000 Kč bez DPH
  Zadavatel je oprávněn odebrat předmět dílčích zakázek v menší hodnotě a množství než je očekávaná hodnota a množství veřejné zakázky.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy