Zakázka: Výstavba PZS v km 16,168 (P701) Nový Kramolín trati Domažlice – Planá u M.L.

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9533
Systémové číslo: P21V00000580
Evidenční číslo zadavatele: 61821139
Datum zahájení: 06.04.2021
Nabídku podat do: 26.04.2021 10:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba PZS v km 16,168 (P701) Nový Kramolín trati Domažlice – Planá u M.L.
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Výstavba PZS v km 16,168 (P701) Nový Kramolín trati Domažlice – Planá u M.L.“.
Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy.
Stavba řeší dále rekonstrukci přejezdové konstrukce, železničního spodku a svršku v prostoru přejezdu včetně úprav GPK v navazujícím úseku a zrušení propustku v ev. km 16,139. Bude osazeno nová přejezdové zabezpečovací zařízení světelné - reléového typu kategorie PZS 3ZBL se závorami na přejezdu P701 v km 16,168 v souladu s normou ČSN 34 2650 ed.2 v platném znění.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 22 295 411 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy