Contract: Výstavba PZS v km 16,168 (P701) Nový Kramolín trati Domažlice – Planá u M.L.

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 9533
System number: P21V00000580
Contracting authority registration number: 61821139
Date of commence: 06.04.2021
Tender submit to: 26.04.2021 10:30

Title, type and description of contract

 • Title: Výstavba PZS v km 16,168 (P701) Nový Kramolín trati Domažlice – Planá u M.L.
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Účelem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Výstavba PZS v km 16,168 (P701) Nový Kramolín trati Domažlice – Planá u M.L.“.
Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy.
Stavba řeší dále rekonstrukci přejezdové konstrukce, železničního spodku a svršku v prostoru přejezdu včetně úprav GPK v navazujícím úseku a zrušení propustku v ev. km 16,139. Bude osazeno nová přejezdové zabezpečovací zařízení světelné - reléového typu kategorie PZS 3ZBL se závorami na přejezdu P701 v km 16,168 v souladu s normou ČSN 34 2650 ed.2 v platném znění.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 22 295 411 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses