Veřejná zakázka: Výstavba TT Třebušice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 9351
Systémové číslo: P21V00000402
Evidenční číslo zadavatele: 61821085
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-008265
Datum zahájení: 08.03.2021
Nabídku podat do: 08.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba TT Třebušice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu (dále jen „ZP“) včetně Doprovodné dokumentace ZP (dále jen „DD“), Dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro stavbu „Výstavba TT Třebušice”, včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 134 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy