Veřejná zakázka: Dodávky kolejnic - třída oceli R260

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 9130
Systémové číslo: P21V00000188
Evidenční číslo zadavatele: 80121006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-005581
Datum zahájení: 10.02.2021
Žádost o účast podat do: 15.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky kolejnic - třída oceli R260
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
dodávky kolejnic tvarů kolejnic 49E1, 60E2 a R65 z oceli třídy R260 do organizačních složek zadavatele na území České republiky pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních jednotek zadavatele (dále jen „kolejnice R260“ nebo „materiál“).

Kolejnice budou dodávány v obvykle vyráběných délkách pro bezstykovou kolej (minimálně 74 m) a na dále specifikované dodávky kolejnic v základních vyráběných délkách pro stykovanou kolej (20 m pro tvar R65 a 25 m pro tvary 49E1, 60E2 a R65, včetně zkrácenin) včetně naložení, přejímky a dopravy na místo určení, pro zabezpečení materiálu dle požadavků pro zajištění nezbytných opravných prací a údržby železniční dopravní cesty

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaný odběr

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy