Veřejná zakázka: DÍLČÍ PROJEKTOVÉ A KONZULTAČNÍ PRÁCE NA PROJEKTU TERMINÁL PRAHA VÝCHOD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8972
Systémové číslo: P21V00000030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.01.2021
Nabídku podat do: 30.03.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DÍLČÍ PROJEKTOVÉ A KONZULTAČNÍ PRÁCE NA PROJEKTU TERMINÁL PRAHA VÝCHOD
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jedná se o jednací řízení bez uveřejnění navazující na soutěž o návrh s názvem „TERMINÁL PRAHA VÝCHOD“, jejíž oznámení bylo dne 4. 9. 2020 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-031279 a v Úředním věstníku Evropské Unie pod evidenčním číslem 2020/S 175-423793, k účasti v JŘBU navazujícím na Soutěž. („Soutěž“).

Účelem JŘBU navazujícího na Soutěž je bližší konkretizace podmínek, za nichž bude Veřejná zakázka, jejímž předmětem je výběr dodavatele projekčních a konzultačních prací na projektu TERMINÁL PRAHA VÝCHOD, zadána.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  JŘBU konané dle § 65 ZZVZ v návaznosti na Soutěž.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Předpokládaná hodnota je tvořena součtem předpokládané hodnoty Následné zakázky a výší soutěžních cen a odměn. Předpokládaná hodnota Následné zakázky je 15.000.000,- Kč bez DPH. Výše soutěžních cen a odměn činí 3.000.000,- Kč.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Správa železnic v zastoupení AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Veřejné dokumenty