Public contract: DÍLČÍ PROJEKTOVÉ A KONZULTAČNÍ PRÁCE NA PROJEKTU TERMINÁL PRAHA VÝCHOD

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 8972
System number: P21V00000030
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 13.01.2021
Tender submit to: 30.03.2021 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: DÍLČÍ PROJEKTOVÉ A KONZULTAČNÍ PRÁCE NA PROJEKTU TERMINÁL PRAHA VÝCHOD
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Jedná se o jednací řízení bez uveřejnění navazující na soutěž o návrh s názvem „TERMINÁL PRAHA VÝCHOD“, jejíž oznámení bylo dne 4. 9. 2020 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-031279 a v Úředním věstníku Evropské Unie pod evidenčním číslem 2020/S 175-423793, k účasti v JŘBU navazujícím na Soutěž. („Soutěž“).

Účelem JŘBU navazujícího na Soutěž je bližší konkretizace podmínek, za nichž bude Veřejná zakázka, jejímž předmětem je výběr dodavatele projekčních a konzultačních prací na projektu TERMINÁL PRAHA VÝCHOD, zadána.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  JŘBU konané dle § 65 ZZVZ v návaznosti na Soutěž.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A
  Předpokládaná hodnota je tvořena součtem předpokládané hodnoty Následné zakázky a výší soutěžních cen a odměn. Předpokládaná hodnota Následné zakázky je 15.000.000,- Kč bez DPH. Výše soutěžních cen a odměn činí 3.000.000,- Kč.

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Správa železnic v zastoupení AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Public documents